Наставники 0

Пользовательское соглашение и договор оферты на оказание услуг

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА 

на укладання договору про  надання послуг Education Marine

                                                                           Остання редакція від  05 березня 2023 року

Ця Публічна оферта є публічною пропозицією щодо укладення договору про надання освітніх послуг та інших продуктів  на однакових для всіх відвідувачів умовах, розміщених на сайті educationmarine.com (далі – Сайт).

Для укладення договору не потрібно його підписувати. Достатньо погодитися з умовами цієї Публічної оферти, оплативши послуги або  продукти Виконавця  (здійснити Акцепт).

Якщо ви не погоджується з умовами цієї Публічної оферти та/або Політики конфіденційності, ви не повинні реєструватися на Сайті, оплачувати та використовувати послуги, інші продукти Виконавця.

Здійснення відвідувачем Сайту таких конклюдентних дій, як оплата послуг та інших продуктів Виконавця, вважається безумовним Акцептом цієї Публічної оферти.

 

 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Інтернет ресурси Виконавця — інтернет сайт, розміщений  за доменною адресою: educationmarine.com та/або на субдоменах, будь-який інший електронний сервіс, мобільний додаток, месенджер Виконавця, в т.ч. Viber, Telegram, Skype, Zoom, тощо, на якому розміщується ця Оферта та інформація щодо Послуг Виконавця та доступна Замовнику для здійснення Акцепту.

Замовник — фізична особа, яка здійснила Акцепт шляхом оплати послуг та/або інших продуктів Виконавця на умовах цієї Публічної оферти та Додаткових умов, розміщених на інтернет ресурсах Виконавця.  

Виконавець — власник Сайту Education Marine Пархоменко Дмитро Сергыйович.  та/або інша уповноважена нею на надання послуг особа на підставі агентського або іншого договору. Виконавець Послуг вказаний в реквізитах квитанції при здійснені оплати.

Публічна оферта або Оферта — ця публічна пропозиція Виконавця, опублікована на Сайті або іншому інтернет ресурсі Виконавця, направлена та адресована будь-яким фізичним особам укласти договір про надання платних освітніх послуг та/або продуктів на умовах, визначених в цій Оферті та у  додаткових умовах, викладених на Сайті та інтернет ресурсах Виконавця. 

Оферта може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного посилання на неї Замовнику через месенджери, електронну пошту, якщо останній немає можливості ознайомитися через Сайт або іншій електронний ресурс Виконавця.

Акцепт — повна й безумовна згода Замовника зі всіма положеннями Оферти та Додаткових умов, викладений на Сайті або інших інтернет ресурсах, що здійснюється Замовником шляхом 100% оплати обраних ним Послуг Виконавця. 

Послуги — освітні та інші послуги та/або інфо-продукти, інформація про які розміщена на Сайті та які надаються Виконавцем після здійснення Замовником Акцепту відповідно до умов Оферти та Додаткових умов. Послуги надаються дистанційно по інтернет зв’язку шляхом надання доступу до особистого кабінету на Сайті та/або доступу до Послуг на інших інтернет ресурсах Виконавця.  

Договір — договір про надання Виконавцем на платній основі Замовнику дистанційних освітніх послуг та/або інших продуктів, який вступає в дію шляхом  Акцепту Замовником даної Оферти на умовах, викладених в ній та у Додаткових умовах, що розміщуються на інтернет ресурсах Виконавця. 

Додаткові умови  – інформація щодо суттєвих умов надання послуг та продуктів Виконавця (назва, зміст послуги / продукту, ціна,  конкретні умови пакетів на послуги, пропозиції щодо розстрочки платежів, спеціальні акції, термін доступу, строки надання, інші умови), що розміщуються на Сайті та/або інших інтернет ресурсах Виконавця та є невід’ємною умовою цієї Оферти.

Додаткові умови можуть бути направлені Замовнику шляхом направлення повідомлення або посилання на інтернет ресурси Виконавця засобами електронного зв’язку (через месенджери, електронну пошту, тощо). 

Додаткові умови діють до тих пір, поки не будуть змінені або відкликані Виконавцем  на Сайті.

Реєстрація внесення Замовником на Сайті персональних даних з метою авторизації облікового запису та отримання доступу до Послуг. Після оплати Замовник отримує доступ до оплачених ним Послуг через особистий кабінет.

Обліковий запис — сукупність персональних даних Замовника, наданих безпосередньо ним при реєстрації на Сайті та пов’язаних із забезпеченням доступу до Послуг. Обліковий запис Замовника може бути змінений або видалений ним самостійно або Виконавцем після закінчення строку  надання Послуг. 

Контент – об’єкти інтелектуальної власності Виконавця та його партнерів, що розміщені на Сайті та інших інтернет ресурсах Виконавця (знак для товарів та послуг Education Marine, дизайн Сайту, матеріали курсів, уроків, тексти, презентації, шаблони, аудіовізуальні твори, відеокурси, фонограми, зображення, інші об’єкти), до яких Замовник отримав доступ в результаті Акцепту, а також ті, що є у відкритому доступі на Сайті та інших інтернет ресурсах Виконавця. Права інтелектуальної власності на Контент, в тому числи майнові /немайнові авторські права на Контент не передаються Замовнику. 

 

 1. ПРЕДМЕТ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується їх оплатити та прийняти відповідно до умов цієї Оферти та  Додаткових умов, які діють на дату Акцепту.

2.2. Форма надання послуг –  дистанційно без особистої присутності  (онлайн) через мережу інтернет, шляхом надання Замовнику доступу до Послуг на Сайті та інтернет ресурсах Виконавця. 

2.3. Всі суттєві умови надання Послуг визначаються у цій Оферті та Додаткових умовах на Сайті, інших інтернет ресурсах Виконавця або надсилаються Замовнику засобами електронного зв’язку. 

2.4. У випадку здійснення оплати Замовником послуг на умовах, які вже  не є актуальними на дату оплати, Виконавець повідомляє про це Замовника, пропонує актуальні умови на Послуги (за наявности), та повертає кошти, якщо послуги не можуть бути надані. В такому випадку відповідальність та додаткові витрати несе сам Замовник.  

2.5. Умови цієї Оферти та Додаткових умов є обов’язковими для Замовника та Виконавця з дати Акцепту. 

2.6. Якщо Замовник не згоден з умовами Оферти та/або Політики конфіденційності,  він не вправі акцептувати Оферту.  

2.7. Якщо Замовнику не зрозумілі будь-які суттєві умови надання Послуг, він зобов’язаний до здійснення Акцепту  звернутися до Виконавця щодо їх уточнення. В іншому випадку він не має права посилатися, що йому були невідомі умови надання Послуг та з цієї підстави відмовитися від оплачених Послуг. 

2.8. Після Акцепту Замовник, вважається ознайомленим з умовами Оферти, та погоджується з усіма Додатковими умовами надання Послуг.

2.9. Прийняттям пропозиції укласти Договір (Акцептом) та укладанням Замовником Договору є здійснення ним 100% (сто відсотків) попередньої оплати вартості Послуги, що  свідчить про приєднання Замовника до Договору відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному обома сторонами. 

2.10. Договір починає діяти з дати Акцепту (оплати), а саме отримання Виконавцем 100% оплати за Послуги на банківський рахунок. 

2.11. Замовник зобов’язаний повідомити Виконавцю про себе персональну інформацію, необхідну для укладення Договору та надання послуг шляхом заповнення форми на Сайті або направлення менеджеру Виконавця (ПІБ, номер телефону, електронну адресу, інші дані необхідні для реєстрації облікового запису на Сайті).

2.12. Політика конфіденційності з правилами обробки персональних даних міститься на Сайті або іншому інтернет ресурсі Виконавця, та є невід’ємною частиною Публичної оферти. 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець надає Замовнику Послуги після 100% оплати  на умовах цієї Оферти та Додаткових умов, актуальних на дату  Акцепту.

3.2. Замовник отримує доступ до Послуг протягом 3  (трьох) робочих днів з дати Акцепту (оплати), якщо інший строк не вказаний на Сайті або Додаткових умовах. Замовнику забезпечується доступ до Послуг на весь строк дії Договору (п. 10.1 Оферти), якщо інше не визначено на Сайті або в Додаткових умовах.

3.3.  Послуги надаються дистанційно по інтернет-зв’язку шляхом надання доступу до особистого кабінету на Сайті та/або доступу до Послуг на інших інтернет ресурсах Виконавця.  

3.4. Строк надання Послуг визначений  – строк необхідний для надання конкретної Послуги та визначеній у Додаткових умовах на Сайті або іншому інтернет ресурсу Виконавця. 

3.5. Виконавець може змінювати зміст та дизайн Сайту та Контенту  в будь-який час  без попереднього повідомлення чи погодження Замовника.

3.6.  У випадку, якщо протягом Терміну дії Замовник отримав доступ до Послуги але не використав її не з вини Виконавця, кошти не повертаються та Послуга вважається наданою своєчасно.

3.7. Замовник зобов’язаний власними силами та на власний ризик забезпечити якісний інтернет зв’язок та перевірити доступ до інтернет ресурсів Виконавця.

3.8. Виконавець має право залучати партнерів, підрядників та інших осіб до надання Послуг Замовнику. При цьому відповідальність перед Замовником несе Виконавець. 

 1. ЦІНА ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

4.1.  Замовник здійснює оплату  Послуг в національній України за цінами вказаним на Сайті або іншому інтернет ресурсі Виконавця (у Додаткових умовах), що діють на момент Акцепту.

4.2. Розрахунки здійснюються на банківський рахунок Виконавця шляхом банківського переказу або через підключені до Сайту платіжні системи  або в  іншій формі за домовленістю Сторін згідно до вимог чинного законодавства.

У разі оплати послуг банківським переказом, ви зобов’язані повідомити про скоєний платіж та направити зображення документів, що підтверджують оплату Послуг за адресою електронної пошти, вказаною на Сайті.

4.3. Витрати, пов’язані з оплатою Послуг (комісії банку та платіжної системи  та з конвертації валюти) несе Замовник, якщо інше не вказано в Додаткових умовах або в платіжних даних при здійсненні платежу.

4.4. У випадку оплати Замовником Послуг шляхом оформлення  розстрочки платежу, витрати та відповідальність, пов’язані з розстрочкою несе Замовник за власний кошт, якщо інше не визначено в Додаткових умовах. 

4.5. Виконавець не несе відповідальність за послуги третіх осіб щодо застосуванням платіжних інструментів та операторів платіжних систем,  та має право відмовити Замовнику у наданні Послуг у випадку, якщо кошти не були зараховані на банківський рахунок Виконавця. Будь-які ризики щодо перерахування коштів несе Замовник до моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця.

4.6. Замовник здійснює оплату  Послуг на умовах 100% попередньої оплати. Датою оплати вважається зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.  У випадку, якщо Замовник здійснив часткову оплату за Послуги без погодження на часткову оплату з боку Виконавця, Виконавець має право  відмовитися від надання Послуг та доступу до Контенту до отримання повної оплати або повернути суму часткової оплати без погодження з Замовником. 

4.7. Замовник за згодою Виконавця має право змінити оплачений пакет Послуг і перейти на інший пакет Послуг за більшою вартістю, за умови доплати різниці у ціні пакетів. У такому випадку, перехід на інший пакет здійснюється на наступний день після отримання суми доплати.

 

 1. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ 

5.1. Замовник має право відмовитися від оплачених ним Послуг протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати Акцепту (оплати) на умовах, визначених нище.

5.2.  Виконавець  повертає оплату за Послуги в розмірі 100% при умові якщо Замовник: 1) не використав доступ та не почав користуватися Послугами та/або 2) не заходив до особистого кабінету на Сайті  3)  не скачував/копіював Контент. 

5.3. Виконавець має право утримати при повернені коштів вартість фактично наданих Замовнику Послуг та фактично понесені витрати, що виникли в зв’язку з поверненням коштів. 

5.4. У випадку,  якщо Замовник отримав та використав доступ до Послуг, на Сайті або інших інтернет ресурсах Виконавця, та/або здійснив вхід до особистого кабінету на Сайті, та/або скопіював/скачав Контент, Послуги Виконавця вважаються наданими (в обсязі відкритого доступу) та оплата не підлягає поверненню.  

5.5. Повернення грошових коштів, що надійшли в рахунок оплати Послуг, проводиться за письмовим запитом Замовника, направленим на електронну адресу, вказану на Сайті Виконавця. У запиті про повернення коштів повинні бути зазначено: ПІБ, дата та сума до повернення,  причини, через які Замовник просить повернути кошти, підтвердження відсутності умов, визначених в п. 5.2 Оферти, реквізити для переказу грошових коштів (ті ж самі, з яких здійснювалась оплата) і прикладені копія документа, що посвідчує особу Замовника (паспорта) та копію документа про оплату Послуг.

5.6. Рішення про повернення коштів або про відмову в поверненні коштів приймається Виконавцем протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання Виконавцем письмового запиту Замовника.

5.7. Повернення грошових коштів у випадках, передбачених Офертою, здійснюється Виконавцем у тій же формі та на той же рахунок, з якого Замовником була проведена оплата, якщо Сторони не домовляться про інше. 

5.8. Якщо Заява про відмову від Послуг та повернення коштів подана Замовником після закінчення строку визначеного в п 5.1 Оферти – кошти не повертаються та Послуга вважається наданою. 

5.9. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні Послуг з поверненням оплати  (про що Замовник повідомляється письмово)  у випадку технічної неможливості надати Послуги а також у випадках, встановлених цією Офертою. 

5.10. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг та/або припинити в будь-який момент надання Послуг, якщо у Замовника є заборгованість по оплаті Послуг. При цьому Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за таке припинення. Також Виконавець має право обмежити доступ до Послуг та/або Особистого кабінету  до повного розрахунку.

5.11. Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання Послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку без повернення грошових коштів Замовнику, з правом відключення Замовника від доступу до Послуг, Контенту, Сайту та інтернет-ресурсів,  в разі: публікації Замовником в публічних інтернет ресурсах, на Сайті Виконавця, в коментарях або в чатах в ході надання Послуг недостовірної, неправдивої інформацію щодо Виконавця або Послуг, розпалювання міжнаціональних конфліктів, шахрайських дій по відношенню до Виконавця, порушення майнових та немайнових прав інтелектуальної власності щодо Контенту, використання нецензурної лексики або висловів, які іншим чином принижують репутацію Виконавця та/або ображають інших користувачів Сайту, публікації інформації в інтернет ресурсах Виконавця, яка не стосується тематики Послуг або розповсюдження рекламної інформації щодо власного бізнесу або третіх осіб, а також спаму. У разі виявлення такого факту Замовник має право на стягнення з Виконавцю штрафу в розмірі 1000% від вартості оплачених Послуг та компенсації збитків. 

5.12. Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання Послуг та припинити дію Договору в односторонньому порядку, в тому числі закрити доступ до Послуг та Контенту та облікового запису без повернення грошових коштів Замовнику в разі встановлення факту передачі  останнім на користь третіх осіб доступів до особистого кабінету на Сайти, Контенту замість себе або наряду із собою, в тому числі шляхом передачі індивідуальної посилання (URL). У разі виявлення такого факту Замовник має право на стягнення з Виконавця штрафу в розмірі 1000% від вартості оплачених Послуг та компенсації збитків. 

5.13. Виконавець має право обмежити Замовнику доступ до Послуг та особистого кабінету на Сайті та відмовити в наданні послуг у разі якщо Замовник надав недостовірну персональну інформацію для реєстрації Облікового запису. 

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

6.1. Виконавець має право:

 • вносити зміни та доповнення до Контенту шляхом публікації на Сайті Виконавця та/або інших інтернет  ресурсах;
 • змінювати ціни на неоплачені Послуги шляхом розміщення на Сайті та інших інтернет ресурсах;
 • припинити надання Послуг шляхом блокування доступу до Контенту та/або Особистого кабінету у випадку  порушення Замовником умов Договору у випадках, передбачених цією Офертою;
 • зберігати та обробляти відповідно до Політики конфіденційності персональні дані Замовника;
 • відмовити у наданні Послуг у випадках, передбачених цією Офертою, вимагати від Замовника негайного припинення порушень та компенсації збитків;
 • притягнути до відповідальності Замовника за порушення  прав інтелектуальної власності  на  використання Торговельної марки Education Marine, порушення авторських прав на Контент, вимагати матеріальної компенсації за порушення та захищати порушені права в порядку, передбаченому цією Офертою та чинним законодавством України.

6.2. Виконавець зобов’язаний:

 • надавати Послуги в строки та в у обсязі після отримання оплати за Послуги згідно  до Додаткових умов;
 • своєчасно надавати відповіді на запити  Замовника;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені Офертою та чинним законодавством України, яке регулює правовідносини Сторін.

6.3. Замовник має право на:

 • своєчасне отримання оплачених Послуг згідно до умов цієї Оферти;
 • уточнення від Виконавця інформації про Послуги у порядку, встановленому цією Офертою;
 • відмовитися від отримання рекламної/маркетингової розсилки Виконавця. В такому випадку Виконавець не несе відповідальність за не отримання актуальної  інформації Замовником щодо Послуг.

6.4. Замовник зобов’язується:

 • здійснювати оплату Послуг у розмірі та в строки відповідно Додаткових умов, діючих на момент Акцепту;
 • дотримуватися умов цієї Оферти;
 • своєчасно повідомляти Виконавця про зміну контактних даних, необхідних для Облікового запису для комунікації Сторін.
 • використовувати інформацію та матеріали виключно в особистих цілях і для особистого використання та не розповсюджувати Контент, на користь третіх осіб на платній та/або безоплатній основі.
 • використовувати доступ до Контенту та Облікового запису не більше ніж для одного Замовника за кожним індивідуальним доступом та не передавати його третім особам.
 • не порушувати  майнові та/або немайнові права інтелектуальної власності Виконавця та авторські права на Контент. У випадку порушення на на першу вимогу Виконавця припини таке порушення, компенсувати Виконавцю збитки та сплатити штраф.
 • негайно усунути порушення умов цієї Оферти на вимогу Виконавця, в іншому випадку, Виконавець має припинити надання Послуг до усунення порушень без повернення коштів та звернутися за захистом порушених прав до суду.
 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

7.1. Контент, доступний на Сайті, є об’єктом інтелектуальної власності Виконавця (або його партнерів). Контент, доступ до якого отриманий Замовником  в результаті Акцепту цієї Оферти, може бути використаний ним виключно для особистого (некомерційного) користування без права передачі (оплатно чи безоплатно) третім особам та/або розміщення на публічних інтернет ресурсах. 

7.2. Контент є об’єктом захисту інтелектуальної власності за законом. За будь-які порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця на Контент, Замовник несе відповідальність згідно чинного законодавства України, а також цієї Оферти.

7.3. Виконавець є власником зареєстрованої торговельної марки (логотипу)  “Education Marine”. Використання Замовником торговельної марки “Education Marine” та Контету, без дозволу Виконавця  є порушенням цієї Оферти та прав інтелектуальної власності Виконавця. 

7.4. Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання Послуг та припинити дію Договору в односторонньому порядку, в тому числі закрити доступ до Контенту та особистого кабінету на Сайті без повернення грошових коштів Замовнику в разі встановлення факту порушення прав інтелектуальної власності, а саме розміщення та/або продаж Замовником Контенту від власного імені на сторонніх ресурсах з метою продажу або безоплатного розповсюдження. 

7.5. У випадку незаконного  комерційного використання торговельної марки та/або Контенту Виконавця, Замовник покриває Виконавцю збитки з розрахунку вартості комерційного використання Контенту (п.7.7 Оферти) за весь період незаконного використання  та сплачує Виконавцю штрафу в розмірі 1000% від вартості оплачених Послуг. 

7.6. Виконавець має права вимагати негайного припинення такого порушення безпосередньо від  Замовника та/або через власників електронних ресурсів, на яких незаконно розміщений контент (Google, Facebook, YouTube, Telegram, Viber, маркетплейси та реєстраторів доменних імен). 

7.7. У випадку використання Замовником Контенту без письмової згоди Виконавця вартість комерційного використання авторських прав на Контент оцінюється в один мільйон гривень за один календарний місяць використання Контенту. 

7.8. За порушення прав інтелектуальної власності Виконавець може додатково притягнути Замовника до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України шляхом звернення до судових та правоохоронних органів та установ.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Виконавець та Замовник несуть відповідальність за порушення умов Договору відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Оферти.

8.2. Всі суперечки по Договору між Виконавцем і Замовником вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — згідно з чинним законодавством України.

8.3. Замовник не має права відмовитися від Договору в односторонньому порядку після фактичного отримання Послуг. Кошти, сплачені на користь Виконавця, не підлягають поверненню у випадку односторонньої відмови. 

8.4. Якщо протягом строку надання Послуги Замовник з будь-яких обставин, які не залежать від Виконавця, не отримав Послугу, вона вважаються наданою Виконавцем належним чином.

8.5. Сторони не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто обставинами непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: відключення електроенергії, пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання Договору. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик та наслідки форс-мажорних обставин. Виникнення форс-мажорних обставин має бути юридично засвідчено та підтверджено Стороною, яка на них посилається, відповідною довідкою Торговельно-Промислової Палати України або іншого уповноваженого органу. 

8.6. Замовник не може посилатися на дію форс-мажорних обставин як на підставу звільнення від відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності  Виконавця на Контент.

8.7. Виконавець не гарантує абсолютну безпомилковість Послуг і дає гарантію того, що зробить всі розумні зусилля й міри задля мети недопущення цього. Якщо Замовник виявить помилки або неточності, які сталися з вини Виконавця, Виконавець за наявної можливості безкоштовно виправляє недоліки в найкоротший термін. 

8.8. У разі виникнення у Замовника претензій або запитань щодо наданих Послуг, він може звернутися до Виконавця з письмовим запитом, у якому має вказати суть претензії/питання, вимогу, своє ім’я та прізвище, електронну адресу та номер телефону. Такий запит має бути відправлений на електронну адресу Виконавця, вказану на Сайті протягом 14 календарних днів з моменту виникнення претензії/питання. 

8.9. За результатом розгляду претензії Виконавець приймає рішення про задоволення претензії та усунення недоліків або відмову у задоволенні претензій. За результатами розгляду претензії Виконавець направляє письмову відповідь на електронну адресу Замовника протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати її отримання. .

8.10. По закінченню строку надання Послуги, вона вважається наданою своєчасно належної якості та не потребує підписання Акту приймання-передачі наданих Послуг.

 1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

9.1. Персональні дані Замовника обробляються Виконавцем на Сайті відповідно до Політики конфіденційності, вимог чинного законодавства  України, зокрема але не виключно Законом України “Про захист персональних даних”, Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

9.2. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною даної Оферти.

9.3. Акцептування Публічної оферти є безумовним погодженням з умовами Політики конфіденційності.

9.4. При оплаті Послуг банківською карткою (включаючи введення номеру картки), обробка платежу відбувається на сайті міжнародної платіжної системи. Конфіденційні дані Користувача  (номер картки, CVV-код, строк дії, тощо не надходять до Виконавця, їх обробка повністю захищена і ніхто, у тому числі Виконавець, не має доступу до них.

9.5. Здійснюючи Акцепт, Замовник надає згоду на: 

(А) організацію та ведення фото-, аудіо- і відеозйомки, а також веб-трансляцій відкритих занять і заходів (сесій, розборів і групових занять) зі своєю участю;

(Б) використання фото- і відео- матеріалів, які  містять зображення, голос, відзиви та коментарі з чатів  в рекламних цілях (в тому числі, на їх переробку і розміщення в мережі Інтернет).

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набуває чинності з дати Акцепту та діє по дату закінчення терміну дії Договору.

Договір укладається на весь строк надання конкретної Послуги, зазначений  на Сайті або у Додаткових умовах, а також  включає строк доступу до контенту  Послуги.

Строк доступу до Контенту  – 1 (один) календарний рік з дати Акцепту, якщо інше не зазначено на Сайті/Додаткових умовах.  

Термін дії Договору також може бути закінчений достроково за ініціативою сторін у випадках, визначених в цій Оферті.

 1. ІНШІ УМОВИ

11.1. Визнання недійсними окремих пунктів Договору не тягне недійсність всього Договору.  

11.2. Виконавець має право вносити зміни до Оферти шляхом оприлюднення на Сайті та або інтернет ресурсах. Вважається, що Замовник погодився із змінами, якщо протягом 3 робочих днів на електронну пошту Виконавця не прийшло письмове заперечення від Замовника.

11.3. Для вирішення будь-яких технічних питань Користувач має звертатися до технічної підтримки на електронну пошту, зазначену на Сайті.

11.4. Відповідь на запит Замовника надається Виконавцем у робочі дні протягом 72 годин з дати отримання запиту.

11.5. Часом вчинення будь-яких дій в рамках Оферти та ДОговору є Київський

Практические знания для моряков, которые не найти в книгах